De Wmo Academie

De Wmo is ook in 2018 nog volop in beweging. In het verlengde van ‘De Kanteling’ en de transities, hebben gemeenten hun beleid in lijn gebracht met de veranderde maatschappelijke visie op participatie. Samengevat is de claimgerichte verstrekking van individuele voorzieningen in het ondersteuningsaanbod naar de achtergrond geschoven. Vanuit een vraaggestuurde integrale benadering wordt nu meer en meer nadruk gelegd op het optimaal benutten van zelfredzaamheid.

Adequate kennis van wet- en regelgeving, ziekteleer en participatieaanbod blijven natuurlijk belangrijk voor een gedegen indicatiestelling en advisering. Maar om in een ‘goed gesprek’ met de burger draagvlak te creëren voor bijvoorbeeld de implicaties van gewijzigd beleid, zijn andere competenties doorslaggevend: In dat licht draait indicatiestelling en advisering vandaag de dag vooral om vaardigheden op het vlak van doelgerichtheid, motivatie en conceptueel denken.

De Wmo Academie onderscheidt zich onder meer door een innovatieve visie op het ontwikkelen en versterken van juist die competenties. Daarbij prikkelt de Wmo Academie binnen ieder ontwikkelingstraject de intrinsieke drijfveren van deelnemers voor duurzame ontplooiing van de eigen vaardigheden. Bij onze opdrachtgevers leidt deze aanpak bijna zonder uitzondering tot rendementsverbetering en ‘return on investment’.

Klik hier voor een selectie uit de referenties van de Wmo Academie.